DIT GAAN WE VOOR U BETEKENEN

Meer banen

De werkeloosheid in de gemeente Smallingerland is groter dan in andere Friese gemeenten.

Een veilig gevoel en goede infrastructuur

Iedereen moet zich zowel thuis als op straat veilig kunnen voelen.

Minder lasten

Ondernemers in Smallingerland moeten kansen kunnen pakken.

Aandacht voor agrarische sector

Schrappen van overbodige regels

Zorg

Goede zorg voor degenen die dat nodig hebben is belangrijk.

Duurzaam denken

Op dorp of wijkniveau eigen energie transitie bevorderen

Betere communicatie

Als inwoner en ondernemer wilt u snel en duidelijk worden geholpen.

Groeien door samenwerking

Smallingerland en/of Drachten heeft een centrumfunctie en is de tweede plaats in Friesland.

Recreatie, sport, cultuur en natuur

Ook dit blijven speerpunten in ons programma.

Sport

Sport heeft een belangrijke sociale functie

HET VVD SMALLINGERLAND TEAM

De VVD Smallingerland vindt dat u heel goed zelf uw keuzes kunt maken. Het gemeentelijk apparaat moet daarvoor klein, accuraat en efficiënt zijn. Kansen voor een betere toekomst voor ons allemaal pakken we samen op. Niet onnodig praten maar gewoon doen

Wij gaan voor u aan de slag

Marco Molhoek
Fractievoorzitter

Namens de VVD zet ik mij in op het gebied van sociaal domein, werkgelegenheid, financien en economische zaken.

Dominique Rombouts
Raadslid

Namens de VVD zet ik mij in op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme, sport& recreatie en volkshuisvesting.

Robbert Kooistra
fractievertegenwoordiger

“Mijn focus ligt op ondernemen, werkgelegenheid en een aantrekkelijk, levendig centrum met meer activiteiten.

DOE MEE!!!

WORD EEN TROTSE  vrijwilliger

We leven in een gaaf land. Een land waarin je volop kansen krijgt en mee kunt doen. Ook bij de VVD. Laat je stem horen, denk mee en doe mee. Help ons Smallingerland nog mooier te maken.

Geef je op via het contactformulier

LAATSTE NIEUWS

Lees hier het laatste nieuws over de VVD Smallingerland

Open brief aan Mark Rutte en 2eKamerfractie.

Onderwerp: Gevolgen lockdown 12 januari 2022
Lees meer

STEMGEDRAG TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN VERSUS GEMEENTERAAD

Totaal aantal kiezers in 2017

0

Gestemde kiezers 2017

0

Stemmen voor VVD

0

Gemeenteraadszetels

0