AGENDA

-


De fractie van de VVD Smallingerland vergadert in principe altijd op de eerste maandag van de maand (feestdagen uiteraard uitgesloten). Hierin worden dan de lopende zaken m.b.t. de komende raadsvergaderingen besproken. Ook wordt er een terugrapportage gegeven over de afgelopen raadsvergaderingen. Elke fractievergadering houdt de fractie (vooraf) ook spreekuur voor leden en niet-leden, dus voor elke inwoner van Smallingerland. Een aanmelding van uw bezoek per telefoon of e-mail wordt echter wel op prijs gesteld.

Eén keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden [ALV] die veelal op informele wijze wordt afgesloten. Leden van de VVD worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Het Netwerkbestuur komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Onderwerpen voor deze vergaderingen kunt u schriftelijk bij de secretaris indienen (VVD netwerk De Fryske Wâlden: [email protected])

Hieronder vindt u nog een beknopt overzicht van de vergaderingen:


Raadsvergadering

Voor de vergaderdata kijk op de gemeentelijke site: https://smallingerland.raadsinformatie.nl/

Elke inwoner van Smallingerland kan “inspreken” bij de raadsvergaderingen. Men kan inspreken over zaken die op de agenda staan maar ook over zaken “vreemd, aan de order van de dag”.

A.u.b. ruim voor de vergadering melding maken bij de griffier van de gemeente Smallingerland.


Wil je de raadsvergaderingen bijwonen?

Dat kan, die zijn openbaar en vrij toegankelijk. Je kunt ze hier via een live stream bekijken.


Link naar de agenda voor de stukken:

https://smallingerland.notubiz.nl/

klik op de datum van ronde tafel/debat/besluit voor de stukken.

Staan ze er niet tussen klik dan op nog te agenderen stukken (altijd de eerste van de maand)


Fractieoverleg elke maandag voorafgaand aan de raadsvergadering

Aanvangstijd: : 20.00u.

Locatie : Gemeentehuis Smallingerland (achteringang)

Aanmelding : Dhr. Barend Potjer, 06-23437639 (Fractie assistent)

Dhr. Marco Molhoek, 0651766993 (Fractievoorzitter)