Over ons

Waarom VVD?


De VVD Smallingerland vindt dat u heel goed zelf uw keuzes kunt maken. Het gemeentelijk apparaat moet daarvoor klein, accuraat en efficiënt zijn. Kansen voor een betere toekomst voor ons allemaal pakken we samen op.

Niet onnodig praten maar gewoon doen. Dit willen we onder andere realiseren door:

Gemeentelijke belastingen en heffingen zo laag als mogelijk.

Een transparante en sluitende gemeentelijke begroting

Sociaal domein: de gemeente is wat de VVD betreft regievoerder en de cliëntvraag staat hierin centraal.

Werkgelegenheid voor een ieder bevorderen. Ondernemers niet onnodig beperken. Dit levert banen op.

Keuzevrijheid winkeliers met o.a. de zondagsopening.

Eigen keuzes in de zorg met zo weinig mogelijk bureaucratie.

Betere ondersteuning voor mantelzorgers en aanpassingen binnen de eigen woning.

Minder regels en meer ruimte voor keuzes in bestemmingsplannen.

Betere communicatie tussen gemeente en bedrijfsleven en met de inwoners.

Minder regels voor inwoners en ondernemers.

Investeren in infrastructuur en veiligheid.

Duurzame initiatieven bevorderen.

Wij gaan voor u aan de slag

Verkiezingsprogramma VVD Smallingerland 

“Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk individu zo vrij mogelijk moet zijn en dat de creativiteit van vrije en verantwoordelijke mensen de maatschappelijke vooruitgang bevordert. In dat kader stellen wij: regel wat niet anders kan, maar streef naar ruimdenkendheid in een vrije omgeving zolang de vrijheid van anderen daarin niet worden beperkt.”

WAT DOEN WE!

  • Meer banen
  • Een veilig gevoel en goede infrastructuur
  • Minder lasten
  • Aandacht voor agrarische sector
  • Zorg
  • Duurzaam denken
  • Betere communicatie

Meer banen

De werkeloosheid in de gemeente Smallingerland is groter dan in andere Friese gemeenten.

Wij willen ons hier niet bij neerleggen. Iedere inwoner verdient een goede toekomst. Ook diegenen die ongewild al langer van het arbeidsproces zijn uitgesloten. Een reële kans op een baan en ruimte om te ondernemen is de grootste succesfactor voor een gelukkig leven. Hiervoor is een Taskforce werkgelegenheid ingesteld waarin diverse organisaties vertegenwoordigt zijn om zodoende het aantal banen te vergroten en werkloosheid te verminderen. Ook minder regels en een ondernemersloket kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Lees meer

Een veilig gevoel en goede infrastructuur

Iedereen moet zich zowel thuis als op straat veilig kunnen voelen.

Wij vinden het normaal dat kinderen veilig naar school en inwoners naar hun werk kunnen fietsen en ook tijdens en na het “stappen” met een veilig gevoel naar huis kunnen gaan. Hiervoor is voldoende ‘blauw’ en toezicht en handhaving op straat van groot belang. Maar ook verkeerstechnisch de knelpunten oplossen en de doorstroming bevorderen.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Lees meer

Minder lasten

Ondernemers in Smallingerland moeten kansen kunnen pakken.

Dit betekent dat de zondagsopening een keuze van de winkelier moet zijn. Wij vinden dat ondernemers kansen moeten krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daar passen dus geen hoge belastingen en overbodige regels bij. Wij ruimen die overbodige regels op, denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen en zijn daar duidelijk in.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Lees meer

Aandacht voor agrarische sector

Schrappen van overbodige regels

Nog te vaak horen wij agrarische ondernemers zeggen dat ze tegen overbodige regels aanlopen, niet serieus worden genomen en geen gehoor krijgen. Het is belangrijk dat de gemeente alle ondernemers ruimte geeft om te ondernemen. Aanvullende gemeentelijke regels zijn al helemaal niet aan de orde.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Lees meer

Zorg

Goede zorg voor degenen die dat nodig hebben is belangrijk.

Geen onnodige bureaucratie. Goede sturing op basis van zowel financiële als inhoudelijke gegevens over de verleende zorg waarbij de tevredenheid van de betrokkenen essentieel is. Inzetten op preventie in plaats van (dure) oplossingen achteraf. Goede ondersteuning voor mantelzorgers.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Lees meer

Duurzaam denken

Op dorp of wijkniveau eigen energie transitie bevorderen

Veel mensen willen binnen hun dorp of wijk op een andere manier met milieu, energie en duurzaamheid omgaan. Wij willen dat die mogelijkheden er komen en/of uitgebreid worden en dat de gemeente waar nodig daarin meewerkt en meedenkt. Geen achterhoedegevechten maar de blik op de toekomst gericht. Dit schept kansen.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Lees meer

Betere communicatie

Als inwoner en ondernemer wilt u snel en duidelijk worden geholpen.

De gemeente dient met respect en op een heldere manier te communiceren. Vragen via welk kanaal dan ook (brief, e-mail of telefoon) dienen op tijd te worden beantwoord. Bij een betere  communicatie behoort ook een optimalisatie van  de digitale infrastructuur via snel internet voor zowel inwoners, onderwijs en overheid.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Lees meer

Kandidaten op de lijst voor VVD Smallngerland