Over ons

Waarom VVD?


De VVD Smallingerland vindt dat u heel goed zelf uw keuzes kunt maken. Het gemeentelijk apparaat moet daarvoor klein, accuraat en efficiënt zijn. Kansen voor een betere toekomst voor ons allemaal pakken we samen op.

Niet onnodig praten maar gewoon doen. Dit willen we onder andere realiseren door:

Gemeentelijke belastingen en heffingen zo laag als mogelijk.

Een transparante en sluitende gemeentelijke begroting

Sociaal domein: de gemeente is wat de VVD betreft regievoerder en de cliëntvraag staat hierin centraal.

Werkgelegenheid voor een ieder bevorderen. Ondernemers niet onnodig beperken. Dit levert banen op.

Keuzevrijheid winkeliers met o.a. de zondagsopening.

Eigen keuzes in de zorg met zo weinig mogelijk bureaucratie.

Betere ondersteuning voor mantelzorgers en aanpassingen binnen de eigen woning.

Minder regels en meer ruimte voor keuzes in bestemmingsplannen.

Betere communicatie tussen gemeente en bedrijfsleven en met de inwoners.

Minder regels voor inwoners en ondernemers.

Investeren in infrastructuur en veiligheid.

Duurzame initiatieven bevorderen.

Wij gaan voor u aan de slag

Verkiezingsprogramma VVD Smallingerland 

“Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk individu zo vrij mogelijk moet zijn en dat de creativiteit van vrije en verantwoordelijke mensen de maatschappelijke vooruitgang bevordert. In dat kader stellen wij: regel wat niet anders kan, maar streef naar ruimdenkendheid in een vrije omgeving zolang de vrijheid van anderen daarin niet worden beperkt.”

WAT DOEN WE!

  • Meer woningen
  • Toerisme / Recreatie
  • Sport is belangrijk
  • Duurzaam denken / energietransitie
  • Geef ondernemers de ruimte
  • Smallingerland weer financieel gezond

Meer woningen

Er is een tekort aan woningen. Landelijk is dit tekort opgelopen tot 330.000 woningen. Dit tekort geldt ook voor Smallingerland.

In de woonvisie 2020 is ruimte voor 1000 woningen de komende 5 jaar. Vanuit het Deltaplan Noord Nederland zijn er mogelijkheden. Bovendien is de doorlooptijd tussen plannen en bouwen minimaal 7 jaar. Na het volbouwen van de huidige wijken Vrijburgh en De Luwte zal er op korte termijn keuzes voor een of meer nieuwe wijken moeten worden gemaakt.

Lees meer

Toerisme / Recreatie

Recreatie en toerisme bieden meer mogelijkheden dan nu worden benut. Hierbij kan de unieke ligging van Smallingerland nog meer worden benut. Dit komt ook de werkgelegenheid ten goede.

Er moet meer ingezet worden op de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Smallingerland heeft daarvoor goede uitgangspunten door de centrale ligging ten opzichte van water in het westen van de gemeente. Bossen ten zuiden en het Coulisselandschap ten Noorden van de gemeente. De Oostelijke Waterpoort realiseren. De toeristenbelasting die recent is ingevoerd moet ten goede komen aan de sector.

Lees meer

Sport is belangrijk

Sport hoort centraal te staan in de Smallingerlandse samenleving. Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid.

Door sport ontmoet je bovendien andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies. Daarom willen we dat onze kinderen al op jonge leeftijd gaan sporten: jong geleerd is oud gedaan. Sportverenigingen hebben een sociale en bindende rol. Daarbij wordt samengewerkt anderen op aspecten als onderwijs en gezondheid. Het vrijwilligerswerk staat onder druk. Dit geldt ook voor sportverenigingen.

Lees meer

Duurzaam denken / energietransitie

Op dorp of wijkniveau eigen energie transitie bevorderen

Veel mensen willen in hun dorp en wijk op een andere manier met energie, milieu en duurzaamheid omgaan. Wat willen dat de gemeente hier samen met de inwoners invulling aan geeft. Recent is er een warmtetransitievisie vastgesteld. Hierin is per wijk en dorp aangegeven welke energiebron/vorm wordt gekozen. De bewoners zijn hier niet of minimaal bij betrokken.

Lees meer

Geef ondernemers de ruimte

Het zijn ondernemers die de Smallingerlandse economie laten bloeien. Daarom willen we hen de ruimte geven.

Wij willen zo weinig mogelijk regels, want die staan ondernemers alleen maar in de weg. Wij willen lage belastingen. Voor mensen, maar ook voor bedrijven. Wij willen een betere dienstverlening voor ondernemers die willen starten of al gevestigd zijn in Smallingerland. Minder regels en lage lasten zorgen ervoor dat ondernemers de kans krijgen om te innoveren en te groeien zodat de werkgelegenheid in Smallingerland ook groeit.

Lees meer

Smallingerland weer financieel gezond

Alleen als we financieel gezond zijn kunnen we de zorg bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.

-

Lees meer

Kandidaten op de lijst voor VVD Smallngerland