Fractie

Marco Molhoek

Namens de VVD zet ik mij in op het gebied van sociaal domein, werkgelegenheid, financien en economische zaken.

Huidige werkzaamheden: 

Directeur/eigenaar BrainWorks Communication BV, Directeur/eigenaar The Publishing Factory BV

Opleiding:

Marketing en Communicatie

Dominique Rombouts

Namens de VVD zet ik mij in op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme, sport& recreatie en volkshuisvesting.

Huidige werkzaamheden: 

Directeur/eigenaar Elzer Educatie, Docent expressie Friesland College

Opleiding:

- Bachelor of Music

Naast haar werkzaamheden bij Elzer Educatie en het Friesland College organiseert Dominique ook (muziek)evenementen, kunstprojecten op scholen en discipline overstijgende projecten.

Robbert Kooistra

“Mijn focus ligt op ondernemen, werkgelegenheid en een aantrekkelijk, levendig centrum met meer activiteiten.

Huidige werkzaamheden en nevenactiviteiten:

Ondernemer beauty & wellness en vastgoed

Evenementen organisator

Fractievertegenwoordiger VVD Smallingerland

Onderwijsadviesraad Friese Poort en Noorderpoort

Opleiding:

HBO Small Business & Retail management, HBO Leisure Management

Robbert is sinds 2010 actief in de gemeentepolitiek (bestuur en fractievertegenwoordiger)

Bestuur De Fryske Walden

VVD Tytsjerksteradiel, VVD Achtkarspelen en VVD Smallingerland zijn samen gegaan in VVD De Fryske Wâlden.
Sinds begin 2017 zijn de VVD afdelingen van Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland samen gegaan in het lokale netwerk VVD De Fryske Wâlden. Wij sluiten hiermee aan bij de landelijke structuurwijziging om met meer openheid en toegankelijkheid een verzamelplaats te worden voor alle liberaal denkenden in de drie gemeenten.