Geef ondernemers de ruimte

FINANCIEN 
in Smallingerland

Waar hebben we het over?

De gemeente Smallingerland leeft al jaren op een te grote voet. Er wordt meer geld uitgegeven dan er binnen komt. Ook de reserves, om tegenvallers op te vangen, zijn drastisch verminderd. De inkomsten via het Rijk zullen voor de komende jaren omhoog moeten om de taken goed uit te voeren. Alternatief is dat de inwoners meer belasting gaan betalen. Dat willen wij niet.

Het verhogen van de belastingen voor de inwoners en bedrijven is geen structurele oplossing voor de tekorten van de gemeente. De middeninkomens (politieagenten, leerkrachten, zorgpersoneel) en anderen zoals ondernemers hebben het al moeilijk genoeg. Een verhoging van de OZB boven de inflatiecorrectie is voor de VVD dan ook geen gesprekspunt.

Wat gaan we er aan doen en wat heeft u daaraan?

  • Evenwicht in uitgaven en inkomsten

  • Sluitende begroting en meerjarenraming

  • Uitgaven afstemmen op de inkomsten

  • Geen verhoging van de OZB belasting

Wat is ons standpunt:

Binnen de begroting zoveel mogelijk efficiënt werken, geen geld verspillen of uitgeven aan onnodige zaken. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op preventie. Dit bespaard geld. Geld besteden binnen het Sociaal Domein aan degenen die het echt nodig hebben. Niet aan zorgcowboys en bureaucratie.