Geef ondernemers de ruimte

Ondernemers laten de economie bloeien
in Smallingerland

Waar hebben we het over?
Van een bloeiende economie profiteren we allemaal: het zorgt voor banen en we worden rijker. Daardoor kunnen we belangrijke dingen als zorg, onderwijs en uitkeringen betalen. Het zijn ondernemers die de Smallingerlandse economie laten bloeien. Daarom willen we hen de ruimte geven.

Wat gaan we er aan doen en wat heeft u daaraan?

  • Snellere procedures voor vergunningen.

  • Online spreekuur met wethouders voor de ondernemers

  • Ontheffing van straatgeld terrassen tot en met 2026

  • Ontheffing van straatgeld uitstalling tot en met 2026

  • Kosteloos toestaan verruiming terrassen tot en met 2026

  • Coulante afwikkeling van subsidies verstrekt in 2022

Wat is ons standpunt:

Wij willen zo weinig mogelijk regels, want die staan ondernemers alleen maar in de weg. Wij willen lage belastingen. Voor mensen, maar ook voor bedrijven. Wij willen een betere dienstverlening voor ondernemers die willen starten of al gevestigd zijn in Smallingerland. Minder regels en lage lasten zorgen ervoor dat ondernemers de kans krijgen om te innoveren en te groeien zodat de werkgelegenheid in Smallingerland ook groeit.